Navigatie

algvoor3.jpgAlgemene Voorwaarden  -  JW Kraamshop  -  05-09-2012

1.  Toepasselijkheid
1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kadootjedoen.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3   Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4   Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kadootjedoen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kadootjedoen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kadootjedoen.nl. Kadootjedoen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kadootjedoen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.  Prijzen/Aanbiedingen
2.1   Alle aanbiedingen van Kadootjedoen.nl zijn vrijblijvend en Kadootjedoen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2   Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3.  Retourzendingen
3.1   Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Kadootjedoen.nl worden afgeleverd.  Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
3.2   U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Kadootjedoen.nl onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Kadootjedoen.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
3.3   In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kadootjedoen.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kadootjedoen.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
3.4   Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
•  Stuur een e-mail naar Kadootjedoen.nl zodat wij uw zending verwachten.
•  Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
•  Vermeld uw bank- of girorekeningnummer
3.5   Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
3.6   Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

4. Betalingen
4.1   Betalingen via iDeal of overschrijving geschieden vooruit.

5. Levering
De door Kadootjedoen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Kadootjedoen.nl worden teruggestort.

JW Kraamshop
Knibbelweide 29
7122 TE  Aalten
Kvk nummer 55528244
Btw NL129388476BO1

Bezorgd door PostNL
© 2012 - 2017 Kadootjedoen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel